Farmastat – forenklet løsning gir grunnlag for vekst

Farmastat er ledende i det norske markedet på leveranse av avansert legemiddelstatistikk til legemiddelfirmaer, organisasjoner og myndigheter. Men for ikke lenge siden stod hele firmaet i fare for å bli dratt over ende av en krevende og kompleks IT- løsning. - Det var faktisk så dramatisk! Systemene vi benyttet for å levere data og statist... Les mer

Molde kommune – fra fine lister til gode verktøy med Microsoft BI

- Politikerne i kommunen bestemte allerede i 2004 å benytte balansert målstyring (balanced scorecard) som et styringsverktøy. Da en løsning basert på Microsoft sine BI-verktøy ble utviklet sammen med Evry, fikk vi muligheter til å skaffe enda bedre innsikt i styringsdata, og helhetlig oversikt. Det forteller kvalitetssjef i Molde kommune,... Les mer