God supportløsning gir produktforbedringer og fornøyde kunder

- Supportløsningen vi har implementert har ført til forbedringer gjennom hele prosessen, fra en kunde kontakter oss med et problem, via selve reparasjonen til rapportering og læring i ettertid. Det forteller serviceleder hos Øveraasen på Gjøvik, Joep Spruit. Øveraasen leverer avanserte snøryddemaskiner til vei, bane og flyplasser over h... Les mer

CRM er en måte å tenke på

 - CRM er ikke en teknologi og det er ikke en teknisk plattform. For NSB er CRM en måte å tenke på, sier salgssjef ved NSB Kundesenter, Bjørn Inge Stalsberg. - Utgangspunktet vårt var en eldre løsning som besto av flere forskjellige systemer, fortsetter Stalsberg. – Konsekvensen var at vi tidvis opplevde en uoversiktlig situasjon når ... Les mer

Nye arbeidsprosesser med en kundefokusert løsning

- Resultatet av prosjektet og den nye løsningen er i realiteten en redesign av flere arbeidsprosesser og måten vi jobber med henvendelser fra kunder på. Kundesenteret fungerer ofte som en førstelinje og bidrar til at fagpersoner bruker tiden sin på det de skal – og har lyst til – å jobbe med. Det forteller rådgiver ved Kartverket sit... Les mer

Reduserte kostnader og økt fleksibiliteten med IT i skyen

- IT-løsningene vår er navet i virksomheten, forteller Frode Hoen, IT-ansvarlig i beis- og malingprodusenten Tjæralin på Ski. – Siden BPOS ble lansert i 2010 har vi fulgt med på Microsoft sine skyløsninger og gradvis migrert til Windows Azure, Office 365 og SharePoint. - Siste fase ble avsluttet med flyttingen av vår tredjeparts økonom... Les mer

Voss kommune øker kvaliteten på kommunale tjenester med ny IT-løsning

Da Torbjørn Titlestad startet i jobben som informasjonssjef med ansvar for IT i Voss kommune, gikk mesteparten av IT-avdelingens ressurser med til brannslukking og reparasjoner. Tiden var overmoden for en helt ny plattform og valget falt på Microsoft sine produkter og tjenester. - Som mange andre kommuner, har Voss en relativt liten IT-avdelin... Les mer