• Bedrift

  Skandiabanken AS
 • Bransje

  Bank, finans og forsikring
 • Samarbeid med

  Reaktor
 • Bedriftsstørrelse

  Stor bedrift

Facebook-spill realisert i nettskyen

Skandiabankens populære aksjespill på Facebook hadde ikke eksistert uten nettskyen fra Microsoft. – Vi ante ikke hvor mange som ville bruke spillet. Et kriterium var derfor at vi kunne skalere kapasiteten underveis, istedenfor å gjøre store investeringer i forkant, forteller Ole B. Larsen, ansvarlig for aksjespillet i Skandiabanken.

Skandiabankens aksjespill på Facebook har fått mye oppmerksomhet i media, og har fått over 30.000 brukere på kun to måneder. Et krav fra bankens ledelse da ideen om aksjespillet kom opp, var at de ikke skulle trenge å gjøre noen store investeringer, og at det ikke ville gå utover deres daglige drift og kjerneoppgaver.

– Med nettskyen kan vi enkelt skalere serverkapasiteten opp og ned ut i fra hvor mange som bruker spillet. Slik har vi sluppet å investere i servere på forhånd, og vi unngår problemer med serverkapasitet når vi får flere spillere enn forventet, forteller Larsen.

Hva er nettskyen?
Nettskyen er en måte å levere serverkapasitet på. Istedenfor at Skandiabanken selv må investere i egne dataservere, benytter man kapasiteten i Microsofts fleksible dataparker. Man leier altså det man trenger av kapasitet, og betaler for hvor mye som brukes.

– Nettskyen representerer fremtiden. Med bare et tastetrykk kan vi øke kapasiteten – uten å forholde oss til andre kostnader enn faktisk forbruk, forteller Larsen.

Bedre forståelse for aksjehandel
Mange av Skandiabankens kunder ønsket å prøve seg på aksjehandel, men opplevde at de ikke kunne nok. Banken ønsket derfor å senke barrierene for å kunne kjøpe og selge aksjer på det virkelige markedet. Sammen med IT-konsulentselskapet Reaktor utviklet de et realistisk aksjespill, som bruker kurser og informasjon fra Oslo Børs i sanntid. Reaktor er Gold Certified Partner med Microsoft, og har vært sentrale i både idé, design og utvikling av spillet.

– Vi har fem ganger så mange brukere som forventet, både i antall besøkende og antall handler hver dag. Vi hadde aldri startet et slikt prosjekt uten nettskyen, det hadde blitt alt for dyrt og uforutsigbart, forteller Larsen.

Økt fleksibilitet
Ved å legge drift og vedlikehold av spillet utenfor egen serverpark, kan IT-avdelingen fokusere hundre prosent på sine kjerneoppgaver.

– Ved å legge spillet i nettskyen kan vi bruke tiden på bankaktiviteter og mer strategisk IT, forteller Larsen, som kategoriserer fordelene med nettskyen slik.

• Muligheten for å skalere opp og ned etter behov senker barrierene for å lansere kampanjer og markedsaktiviteter.

• Skandiabanken slipper å gjøre investeringer, og betaler kun for faktisk bruk.

• Ved å legge all kapasitet ut i nettskyen garanterer Microsoft for sikkerhet og vedlikehold. Skandiabanken kan bruke tiden på sine kjerneoppgaver.

– Vi jobber nå med å videreutvikle spillet og ser for oss flere forbedringer som vil komme i neste versjon. Ambisjonen er å ha over 100.000 brukere i løpet av 2011. Det er fullt gjennomførbart på grunn av nettskyen, avslutter Larsen.