• Bedrift

    Peppes Pizza AS
  • Bransje

    Reiseliv, hotell og restaurant
  • Bedriftsstørrelse

    Stor bedrift

Kutter kostnader og når alle ansatte med e-post i nettskyen

- For Peppes innebærer en e-post løsning i nettskyen at vi når ut til alle ansatte, ikke bare de som har mulighet til å logge seg på en PC. At vi til en hver tid har kontroll på kostnadene, var en forutsetning for å gjennomføre prosjektet.

Det forteller Henry Karlsen, IT direktør i Umoe Restaurant Group AS – Tidligere hadde vi et tradisjonelt, web-basert intranett, som hadde fungert tilfredsstillende i mange år. Det vi etter hvert så var at ansatte i en hektisk hverdag ikke tok seg tid til å logge seg på for å sjekke mail eller lese nyheter. Dermed mistet vi en viktig kanal ut i kjeden, og det var spesielt sjåfører og kokker vi hadde problemer med å nå. De har ikke en jobb der de er avhengig av PC, og dermed falt de utenfor den kommunikasjonsstrukturen vi hadde etablert.

Smarttelefoner når alle
- Løsningen dukket opp med det stadig større utvalget av smarttelefoner, fortsetter Karlsen. – Vi begynte å bruke disse telefonene i stor skala i 2009 og det var ikke vanskelig å se at de representerte en effektiv kommunikasjonskanal for oss. Men å kjøpe lisenser for 1000 brukere på Exchange for å distribuere e-post var totalt urealistisk. Vi begynte å se på alternativene sammen med Microsoft, og fant fort ut at en nettskybasert løsning med tjenester fra Microsoft Online Services (BPOS) passet perfekt.

Får tid til strategi og gode løsninger
- Lavere kostnader. Koster mindre enn egne installasjoner. Peppes betaler bare for det de bruker og sparer minimum 150 000 kroner i året.

- Stor lagringskapasitet. Trenger ikke lenger å bekymre seg for plass og begrensninger.

- Ingen drift. IT-avdelingen slipper de rene driftsoppgavene og kan fokusere på å lage gode løsninger.

- Vi la opp et modulbasert løp, der e-post var det som hastet mest, og som vi allerede har gjennomført. Kostnadene er lave og vi betaler utelukkende for de brukerne vi trenger. Det samme gjelder kommunikasjonskostnadene, der vi har gått over på en fastprisavtale med NetCom, samtidig som vi har nærmest ubegrenset lagringsplass til e-posten i nettskyen.

- Hele utrullingen var gjennomført på mindre enn èn måned og vi regner med en ROI (return on investment) på rundt ett halvt år. Driftsoppgavene er mer eller mindre forsvunnet, restart og backup er historie og IT-avdelingen bruker tiden på strategi og gode løsninger, ikke på å løpe rundt for å løse tekniske problemer, sier Henry Karlsen, IT direktør i Umoe Restaurant Group AS.