• Bedrift

  A/S Hesselberg
 • Bransje

  Bygg og anlegg
 • Samarbeid med

  SI-Data
 • Bedriftsstørrelse

  Mellomstor

Mer positiv til bruk av IT med nytt, avansert ERP-system

A/S Sigurd Hesselberg er en av Norges største leverandør av anleggsmaskiner og forhandler av Linde gaffeltrucker i Norge. Med kunder over hele landet, og med leveranser av maskiner og maskinutstyr fra hele verden, hadde Hesselberg behov for en brukervennlig ERP-løsning som sørget for detaljert oversikt over alle deres prosjekter.

Hesselberg leverer maskiner, utstyr og service til kunder over hele Norge. Mange av deres teknikere jobber spredt omkring i landet, og følges opp fra hovedkontoret på Økern.

- Vårt gamle ERP-system var utdatert, tregt og komplisert å bruke. Det var umulig å få oversikt over hvert enkelt prosjekt og leveranse. Vi hadde dessuten behov for en løsning som kunne implementeres mot systemer fra våre leverandører og andre eksterne systemer, sier Siw Ingebrigtsen, regnskapsleder i Hesselberg.

Hesselberg brukte lang tid på å vurdere ulike alternative ERP-løsninger, og forhørte seg blant annet med tilsvarende bedrifter om deres behov og erfaringer. Fem leverandører ble nøye vurdert før valget falt på Microsoft Dynamics NAV, levert av SI-Data.

- De kunne levere et komplekst og avansert system, med så god brukervennlighet at alle våre 200 ansatte enkelt kan bruke det; fra oss på regnskap, til serviceteknikere ute i felten, sier Ingebrigtsen.

Mange av Hesselbergs medarbeidere har fått en helt ny jobbhverdag etter at det nye ERP-systemet ble implementert. Salgsavdelingen legger ordre rett inn i ERP-løsningen, som integreres med lagerbeholdningen. Samtidig har avdelingene full oversikt over status på prosjektleveransene, og faktureringen skjer på en enkel og rask måte uten å måtte forholde seg til hver enkelt leveranse. Oversikt over alle detaljer er til enhver til tilgjengelig for samtlige avdelinger.

-Slik sparer vi administrasjon, og vi har fått en bedre servicegrad ovenfor kundene våre. I dag leverer vi mer presist, og reduserer risikoen for feilfakturering, forteller Ingebrigtsen som fremhever:

· Brukervennlig: De ansatte oppgir at de har blitt mer positive til bruk av IT etter implementeringen av Microsoft Dynamics NAV. Med enkle tastetrykk får selskapets 200 ansatte tilgang til alle nødvendige opplysninger de trenger for å kunne gjøre jobben sin.

· Mindre administrasjon: ERP-systemet er en stor del av motoren for Hesselberg, og sørger for at varer bestilles og registreres, ressurser settes av, overlevering og arbeid utføres og fakturaer sendes ut – uten behov for manuell involvering.

· Fornøyde kunder: Kundene opplever en mer profesjonell organisasjon, som kan gi bedre oversikt over prosjektleveranser og mer presis oppfølging. Må for eksempel Hesselberg vente på en leveranse fra utlandet, er det i dag enklere å holde kunden informert om dette i god tid.

- Vi har fått et oversiktlig, enkelt og raskt system. I tillegg var prisen konkurransedyktig og SI-Data en profesjonell forhandler. Vi er svært fornøyd, avslutter Ingebrigtsen.