• Bedrift

  Thommessen
 • Bransje

  Konsulent
 • Samarbeid med

  Evry
 • Bedriftsstørrelse

  Mellomstor

Thommessen samhandler med moderne teknologi

– Inntrykket av advokatbransjen som konservativ er ikke helt korrekt; vi er kunnskapsarbeidere som har hatt fokus på teknologi og erfaringsdeling i hundrevis av år. Thommessen har i tillegg en uttalt målsetting om å være ledende i bransjen på dette området. Da var det riktig å bytte ut den gamle telefonsentralen med en Lync-installasjon.

Det forteller Ole Kristian Dommerud, IT-sjef i Thommessen, et av Norges ledende forretningsadvokatfirmaer med rundt 300 medarbeidere spredt på kontorer i Oslo, Bergen og London.

Utfordringen

– Utgangspunktet for prosessen som endte med at vi startet implementeringen av en Lync-løsning før sommeren, var en gammel PABX-sentral her i huset som ikke ga oss mer en summetonen. Den var kostnadskrevende, hang ikke med på firmaet sin vekst og var lite teknologisk fremoverlent. Så dukket begrepet og løsningene rundt Unified Communication opp for noen år siden og jeg forsto at potensialet for oss var stort. Og selv om det tar tid å selge inn en helt ny nett- og programvarebasert telefoni-, konferanse- og samhandlingsløsning i et så stort firma, er denne satsingen helt i tråd med Thommesens ambisjon om å være teknologisk ledende.

Løsningen

– Vi vurderte en stund å gå for en splittet løsning, med Cisco-teknologi på telefoni og Lync på samhandlingsbiten, men for meg ble det tydelig at dette ikke er en spesielt logisk løsning. Hvorfor betale for to, når den ene av dem dekker alle behovene? Så valgte vi EVRY som leverandør i mars, fant veldig raskt tonen med dem og bestemte oss for å gå for full Lync. Løsningen gikk «live» med en pilot i Bergen 17. juni og er rullet ut til alle ansatte i tiden etterpå. Og de fleste skeptikerne er snudd til entusiaster i dag.

– Det er flere årsaker til at vi har lykkes, mener Dommerud. – Vi satt i gang et omfattende informasjons- og opplæringsopplegg før lansering og hentet så mange som mulig om bord. Samtidig valgte vi utstyr av høy kvalitet og ga brukerne valget mellom to forskjellige headset. Vi hadde god lyd og stabile linjer fra dag en og har i ettertid fulgt opp med diskusjoner og kjøreregler, for eksempel knyttet til bruken presence-lampene i Lync-klienten.

Resultatet

– I dag, med Lync på plass og en del erfaring fra bruk, ser vi at medarbeiderne samarbeider mer og på andre måter enn før. Vi ser en omfattende kunnskapsdeling, særlig ved hjelp av dokumentdelingsfunksjonaliteten, og vi er i startgropen med konferanser, der vi også regner med å spare ganske mye penger på den nye løsningen. Kunnskapsdelingen kommer også klientene til gode, i form av økt effektivitet og bedre koordinering.

Lync setter grenser for egen tilgjengelighet – samtidig som de aller fleste nok opplever at tilgjengeligheten har økt. Vi tror i tillegg på en effekt i rekrutteringsmarkedet, der vi ser at Lync-løsningen allerede blir lagt merke til. Særlig de unge juristene er opptatt av teknologi og hvordan de kan bruke denne til å takle høyt arbeidspress i en hektisk hverdag. At Thommesen er opptatt av moderne løsninger og den fleksibiliteten de gir, ser vi at gjør oss til en mer attraktiv arbeidsgiver, avslutter IT-sjef Ole Kristian Dommerud i Thommessen.