Windows-baserte nettbrett er den beste løsningen for skolen

Et Windows 8-basert nettbrett blir brukt på en annen måte enn en tradisjonell PC og er bedre egnet til klasseromsundervisning og skolearbeid enn laptop’ene som vanligvis benyttes. Det er konklusjonen etter at 30 elever og 9 lærere ved Hafstad vidaregåande skule i Førde tok i bruk Windows 8 på Samsung tablets høsten 2012.

Terje Torsheim er opplæringsleder og digital innovatør ved skolen, og en av de ansvarlige for testklassen og oppfølgingen av lærerne. Flere runder med evalueringer tyder på at brukerne opplever overgangen til nettbrett som en fordel. – Før sommeren fikk alle brukerne tilbud om å bytte brettene tilbake til laptop’er. Selv om noen hadde vært kritiske til brettene tidligere på året, var det ingen som benyttet seg av tilbudet, forteller Torsheim.

Utfordringen
Nettbrett og app’er bygget over forskjellige operativsystemer, har blitt allemannseie i Norge de siste 5 årene. En rekke app’er og løsninger er utviklet for bruk i undervisningen, og mange skoler og klasser har testet forskjellige løsninger. – Utfordringen vår, knyttet til brettene, var at ingen av dem hadde den PC-funksjonaliteten vi mener er nødvendig for at denne teknologien skal fungere i skolehverdagen, sier Terje Torsheim. – Vi er avhengig av verktøy som fungerer offline i eksamenssituasjoner, vi må kunne bruke en del av de tilgjengelige PC-programmene som har stor verdi i undervisningen og både elver og lærere må enkelt kunne koble seg på skrivere, prosjektorer og tavler gjennom dagen. Da mener jeg det ikke finnes så mange andre muligheter enn en Windows-tablet med PC-funksjonalitet.

– Når halvparten av lærerstaben i tillegg hadde tatt videreutdanning i pedagogisk bruk av IKT, med fokus på blant annet Office-pakken, var det et poeng for oss å etablere en testklasse med PC-baserte verktøy.

Løsningen
– Da vi bestemte oss for å sette i gang, var ikke Windows 8 lansert. Vi fikk imidlertid tilgang på en enterpriseversjon som vi installerte på Samsung-brettene vi hadde valgt oss ut. Etter å ha byttet tastaturløsningen en gang fordi den ikke fungerte godt nok, hadde elevene utstyr som tilfredsstilte kravene. På hvert nettbrett ble Office 2010, og etter hvert touch-vennlige Office 2013 installert, og mange av de fysiske lærebøkene ble byttet ut med digitale løsninger.

Resultatet
– Vi er jo godt vant til å bruke PC i undervisningen, men Windows-baserte nettbrett har et par kvaliteter som gjør dem enda bedre egnet på en skole og i klasseromssituasjonen enn de tradisjonelle laptop’ene. Og selv om det høres banalt ut, er faktisk oppstartstiden og tilkoblingsmulighetene noe av det både elever og lærere setter stor pris på. Tidligere måtte lærerne ofte gå til klasserommet i friminuttet for å gjøre seg klar og koble seg opp. Og når timen begynte,  gikk en del av tiden med til å vente på at elevene skulle få startet sine PC’er. Med brettene er alle i gang på mindre enn 20 sekunder, og læreren kobler bare på en kabel for å ta i bruk prosjektoren. Med pennen som følger med brettet er det i praksis også en smartboard, uten at vi trenger å investere i denne typen dyrt utstyr.

– Også i praktisk bruk merker elever og lærere forskjellen. Brettene har et annet format enn laptop’en, du kan snu det, det er lesevennlig og du kan notere på skjermen, i OneNote eller rett i teksten. Jeg er ganske sikker på at nettbrettelevene har sine bøker fremme oftere enn dem som benytter fysiske læremidler – og de har noen av bøkene lett tilgjengelig hele tiden. Å glemme er ikke lenger et problem og dagens elever er adskillig bedre til å navigere i digital informasjon enn vi voksne kanskje tror.

– Kort oppsummert ser vi at de aller fleste testelevene og lærerne har byttet ut noen av bøkene og den gamle laptop’en med brettene de har fått.  De bruker dem alene og til å samarbeide gjennom hele dagen og de fortsetter å benytte dem som sin primære PC når de kommer hjem. Lærerne retter med penn på skjerm rett i dokumentene elvene har levert, og vi har også sett potensialet som ligger i å benytte OneNote-struktur på digitale lærebøker.

– Neste skritt nå er teste ut ny skoleportal basert Skydrive Pro og Office 365 og å utstyre alle lærerne med enten Windows 8-brett eller touchPC’er. Målet er å styrke samhandlingen ved hjelp av verktøyene i Office 365-pakken – og for flere av oss er for eksempel en løsning som Lync, noe vi allerede bruker i hverdagen. Samtidig jobber vi for at den fylkeskommunale elev-pc-ordningen skal gi alle elever en reell valgmulighet mellom en PC og et Windows-brett. Vi er også nysgjerrige på hybridløsningene mellom laptop’er og Windows-nettbrett som vi begynner å se stadig flere av, avslutter opplæringsleder ved Hafstad vidaregåande skule, Terje Torsheim.